Германска компания „Профайн Енерджи ГмбХ“ е заявила интерес към инвестиция от над 1 млрд. евро в региона на Северозападна България. […]
Потенциалът на фотоволтаичните централи вече е видим за все по-голяма голяма част от българските предприемачи. Те осъзнават, че енергията, генерирана […]