Чрез услугата „ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО“ ние Ви предоставяме възможност да разширите присъствието на Вашата компания на световния пазар. Посредством нашата партньорска мрежа, Вие ще имате достъп до повече от 20 държави в Европа, Азия, Южна Америка, Северна Америка и Африка.

Доверявайки ни се, в наше лице ще намерите един сигурен и предвидим партньор, на който ще можете да разчитате за изготвянето на цялата документация, свързана с предмета на нашето сътрудничество, както и в направата на анализи и проучвания на пазарите, към които сте се насочили.

Когато взаимоотношенията между партньорите се уповават на коректност и стъпват на здрава основа, възможностите пред бизнеса са неограничени!