Европейската централна банка би „затегнала“ паричната и лихвената си политика, ако инфлацията се задържи над целевото ниво, но засега такъв […]