Наредбата за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ е обнародвана Ясни са условията и реда за предоставяне […]
Предложението за изплащане на украинската помощ в срок до 6 октомври не удовлетворява фермерите Протестиращите земеделски производители, които се намират […]
Какво означава това за фермерите? След официалното премахване на забраната за внос на украински стоки за засегнатите 5 държави членки […]