Споделете своето мнение за новите правила за „активен стопанин“, като се включите в тематичната анкета на Агри.БГ Нужно ли подаването […]