Дружеството иска да изкупи до 23 690 662 броя акции, или малко над 22% от капитала на холдинга “Буллс“ АД […]