Най-много са заявените еднодневни договори за отглеждане на маслодайни рози, ябълки и други плодове Над 13.5 хиляди нарушения на трудовото […]