Телематик Интерактив България АД създава нов отдел, насочен към стратегически възможности за бизнес развитие, чиято работа е фокусирана върху нови […]