Печалбите на пет от най-големите американски инвестиционни банки ще се свият с 22,9% през 2022 г., смятат анализатори   Малкото […]