Икономическият ръст в световен мащаб ще се забави през 2023 г. до най-ниското си ниво от финансовата криза през 2008 […]