От 8 юни започва втори прием по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Определеният бюджет по интервенцията е в размер на 4 000 000 лева, като това е свободният паричен остатък от първия прием. Средствата са предвидени само за авансови плащания.

Приемът ще продължи до 15 юли и е съгласно Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 година.

В края на 2023г. и началото на 2024 г. бяха обявени приеми по интервенциите „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Популяризиране в трети държави“, „Информиране в държавите членки“, „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“. Финансовият ресурс по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за 2025 г. е 18 460 979 лв., а за 2026 г. отпуснатите средства са 22 035 771 лв.

В момента е отворен вторият прием и по интервенциите „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“, който ще продължи до 16 юни 2024 г.

 

Източник: https://Sinor.BG/