Само за последната седмица на месеца понижението му е с 0,2% до 599,72 пункта

Лятната летаргия удари оборота с българските акции и търговията с акциите на „БФБ“ често се крепеше на тази с чуждестранните, като например в последния работен ден на юли тя беше за 1,67 млн. лв. с чуждестранните и за 1,98 млн. лв. с български.

Само за последната седмица на месеца понижението на SOFIX е с 0,2%, а за последните девет месеца индексът се движи в коридор.

С най-голям оборот в последния месец бяха акциите на „НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“ със 7,5 млн. лв., следвани от „Агрия груп холдинг“ АД с 5,56 млн. лв., „Синтетика“ АД с 5,4 млн. лв., „Чайкафарма“ с 3,4 млн. лв., „НДФ Динамик“ АД с 2,13 млн. лв., „Зенит Имоти“ АДСИЦ с 2 млн. лв. и други с по-малко.

В топ 5 по сделки през месеца бяха „Дронамикс Кепитъл“ АД с 355, „Неохим“ АД с 351, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 347, „Агрия груп холдинг“ АД с 345 и „Химимпорт“ АД с 304.

С най-силни ръстове сред компаниите от SOFIX през месеца бяха „Индустриален холдинг България“ АД с 6,12% до 2,08 лв., „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ с 4,3% до 2,42 лв. и „ЦКБ“ с 1,74% до 1,75 лв.

С най-отчетливи спадове бяха „Монбат“ АД с 9% до 5 лв. за акция, „Еврохолд“ с 8% до 2 лв. и „Химимпорт“ АД с 6% до 0,842 лв. за ценна книга.

 

По статията работиха: Мариян Йорданов, редактор Божидарка Чобалигова

 

Източник: https://www.investor.bg/