Ръст за българската икономика прогнозира УниКредит

Ведра прогноза за българската икономика за 2022 г. направи УниКредит Булбанк, докато в същото време бизнес активността в еврозоната се срива – удари 16-месечно дъно.

Булбанк повиши прогнозата си за ръста на брутния вътрешен продукт на страната за 2022 г. от 1.4% до 2.7% в последния си макроикономически анализ и я подплати със силните икономически резултати на страната през първото тримесечие. „Сравнително голям брой индикатори показват, че темпът на растеж в страната е достигнал много силно ниво преди началото на руската инвазия в Украйна в края на февруари“, се казва в разпространения до медиите днес текст.

Перспективите пред икономиката на страната продължават да бъдат доминирани от войната между Русия и Украйна и влиянието, което тя оказва върху цените на суровините, както и от нарушенията във веригата на доставки, водещи до по-висока инфлация.

Икономистите на УниКредит Булбанк очакват леко свиване на икономиката през второто тримесечие на 2022, което ще бъда последвано от лек ръст през третото тримесечие, тъй като тогава ще започнат да действат мерките на правителството, имащи за цел да смекчат ефекта от високата инфлация, както и поради продължаващото увеличение на заплатите в някои сектори на икономиката, където дефицитът на работна ръка е най-осезаем.

Що се отнася до растежа на БВП през 2023 г., експертите на банката ревизират надолу прогнозите си до 2.0% на годишна база от 3.5%, които очакваха през април. Този спад е в резултат най-вече на по-високите цени на храните през 2023 г., което ще доведе до по-висока и продължителна инфлация, спрямо очакваната в предишната прогноза преди три месеца. Допълнително роля за ревизиране надолу на прогнозата за ръста на БВП за 2023 г. има и по-ниският растеж, очакван сред голяма част от търговските партньори на България, както и по-голямото монетарно затягане, което се предвижда в новия глобален сценарий на УниКредит.

Инфлацията ще достигне най-високите си стойности на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. като ще продължи да бъде висока до края на текущата, както и през по-голямата част от следващата година. Прогнозите са средногодишната инфлацията да се покачи до 7.8% през 2023 г., спрямо 4.5% в предишната прогноза, изготвена през април.

Високата инфлация кара българските домакинства да пренаредят разходните си приоритети. Според икономистите на банката, в крайна сметка, шокът върху реалните доходи ще намали съвкупното търсене и ще доведе до успокояване на цените. Ефектът от това обаче ще отнеме повече време, отколкото икономистите смятаха преди три месеца. Така прогнозата за ръста в индекса на потребителските цени в края на 2023 г. беше увеличена до 6.1%, спрямо 3.4% в прогнозата, изготвена през април тази година.

Еврозоната

Икономическата активност в еврозоната се е забавила рязко през юни до 16-месечно дъно с оглед на влошаващо се търсене на фона на силно растяща инфлация и спадащо потребителско и бизнес доверие, показват в същото време предварителни данни от проучването, публикувано от S&P Global и цитирано от БНР.

Общият PMI индекс на S&P Global, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, падна през юни до 52,0 пункта от 54,8 пункта през май и предварителен индекс на ниво от 51,9 пункта, достигайки 16-месечно дъно. Окончателният PMI индекс на бизнес активността в услугите на еврозоната падна на 5-месечно ниво от 53,0 пункта спрямо 56,1 пункта през май и предварителен индекс на юни на ниво от 52,8 пункта.

Според проучването на S&P Global влошаването на общата бизнес активност през юни е в резултат на първо понижение на промишленото производство от 2 г. насам и по-бавния темп на нарастване на активността в сферата на услугите.

 

Източник: https://offnews.bg/