Дружествата на компанията в Украйна продължават да работят в западната част на страната, украински служители са евакуирани в България и работят отдалечено

Застрахователната компания „Евроинс Иншурънс Груп“ АД (ЕИГ), която е част от „Еврохолд България“ АД, отчита а рекорден премиен приход и печалба през 2021 г.

Това показва годишният консолидиран одитиран отчет на компанията за миналата година, посочва се в съобщение на „Еврохолд България“, публикувано на сайта x3news.com.

Премийният приход на компанията за 2021 г. възлиза на 1,37 млрд. лева, като нараства с 50% на годишна база, пише в съобщението.

Нетната печалба е в размер на 79 млн. лева, с което ЕИГ постига най-добрите си резултати в историята си досега.

Активите на групата достигат 2.07 млрд. лева към края на декември, което е 29% ръст на годишна база. Застрахователните резерви нарастват с 19% за година до 1.43 млрд. лева.

Капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) към края на миналата година е на ниво от 131%, посочва още компанията.

Добрите резултати на ЕИГ за 2021 г. се дължат на двуцифрения растеж на подразделенията на холдинга на основни пазари. От компанията напомнят, че въпреки пандемията през миналата година са разширили застрахователния си бизнес, а Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е станала миноритарен акционер в ЕИГ, като е придобила 10% от компанията.

Голяма част от приходите от застрахователни премии се формира от дъщерните дружества на ЕИГ в Румъния и България. Евроинс Румъния и Евроинс България отчитат ръст на премийния си приход от съответно 67% и 15% на годишна база.

Освен българския пазар, българското подразделение включва резултатите на застрахователната компания още в Гърция, Полша, Великобритания и Нидерландия, където дружеството развива дейност на принципа на Свободата за предоставяне на услуги.

Повечето от останалите дъщерни дружества на групата в Източна Европа също отчитат двуцифрени и дори трицифрени темпове на растеж. „Евроинс Македония“ реализира 11% ръст на приходите, а двете украински дружества – „Евроинс Украйна“ и „Европейско туристическо застраховане“, от, съответно, 62% и 135%.

Базираната в България Евроинс Живот отчита ръст на приходите от 121%. „Евроинс Грузия“ е единственото изключение със спад на премийния приход (-9%).

Що се отнася до военните действия в Украйна, от ръководството на ЕИГ очакват ограничен ефект върху цялостната дейност на групата. Компаниите продължават да работят предимно в западната част на Украйна и при намален капацитет.

Към края на 2021 г. експозицията на групата към Украйна формира 2% от общите активи на групата в застраховането, а а общият им премиен приход e 3% от общите приходи от застрахователни премии на групата. В България са евакуирани украински служители и техни близки, като те работят отдалечено от страната ни.

През следващите месеци ЕИГ ще се фокусира върху органичен растеж и диверсификация на портфейла, като ще се стреми да подобри още рентабилността си. Целта е до края на 2025 г. компанията да стане най-голямата независима застрахователна група в Югоизточна Европа.

Допълнителни положителни ефекти се очакват и по линия на комбинацията на застрахователния и енергийния бизнес на собственика на ЕИГ.

По статията работи: Миглена Иванова
Източник: https://www.investor.bg/