Друго предложение е повишаване на индивидуалните и национални тавани на помощта de minimis

Решението на ЕК за дерогация от екологичните изисквания за директни плащания за 2022 г. беше прагматично и с положителни последствия и трябва да бъде приложено и през 2023 г. Това заяви министърът на земеделието Иван Иванов на заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 13 юни в Люксембург.

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

Производството върху угари да продължи и догодина е по настояване на общо 15 страни членки. Комисарят по земеделие Януш Войчеховски се ангажира службите на Комисията да направят необходимото, за да отговори на тяхното искане.

Нека припомним, че темата за угарите бе повдигната от българска страна за първи път на срещата на фермерски организации с еврокомисаря на 9 юни. На нея като наблюдател и представител на управляващите присъстваше и Снежана Благоева. Случайно или не, сега предложението за дерогация от екологичните изисквания идва официално и от Министерството на земеделието.

Друго предложение е да бъде удължен до 31 декември 2022 г. срокът на прилагане на увеличения заради Ковид-19 интензитет на подпомагане по две ключови за лозарите мерки – „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятия“.

Относно помощта de minimis България предлага увеличаване на индивидуалните и националните лимити, тъй като вече сме достигнали настоящите.

Във връзка с проектопромените в Директивата за намаляване на употребата на пестициди министърът посочи, че България е част от  неформалния документ на 11 държави членки. Предвиденото намаляване с 40-50% ще доведе до сериозни икономически последствия. Затова България смята, че трябва да се вземат предвид различните изходни позиции и специфики на страните, като географско положение и климат, култури и вредители, липса на алтернативни методи за растителна защита.

Относно проекта на Регламент за географските означения министър Иванов заяви, че политиката за качеството на ЕС трябва да бъде опростена и да не се усложнява например чрез въвеждане на признаване на организациите на производителите. Той допълни, че политиката трябва да остане приложима за малки и големи производители в групи производители.

По време на дискусията бе обсъдена и ситуацията с Африканската чума по свинете (АЧС). България смята, че са необходими по-гъвкави рестрикции в търговията със свине, включително и по отношение на възможността за износ към трети страни от територии, в които са засегнати само диви свине.

 

Източник: https://agri.bg/