Плащането би трябвало да бъде наредено до 20 април по индикативен график

Ставката по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) за Кампания 2021 г., е 121,63 лв./ха. Размерът на плащането е определен със заповед на земеделския министър Иван Иванов.

Гласувайте: Нужно ли е фермерите да доказват разходи за получаване на COVID помощта?

По индикативен график плащането е планирано до 20 април. Още преди месец от земеделското министерство обещаха, че зелените плащания ще бъдат наредени по сметките на стопаните преди Великден.

За Кампания 2021 установената за подпомагане площ е 3 803 726,63 ха, като увеличението е с 3802 ха, или 0,1% спрямо 2020 г.

От ресорното министерство уточняват, че определеният размер за подкрепа е с 12,19 лв. по-нисък спрямо предходната кампания. Причината за по-високата ставка за кампания 2020 беше прехвърляне на средства от ПРСР към директни плащания, с което бюджетът по схемата беше с 9,9% по-висок спрямо настоящата кампания.

За сравнение миналата година парите дойдоха на 22 април, когато 54 650 земеделски стопани получиха общо 480 млн. лв. Ставката за подпомагане тогава беше увеличена на 133,82 лв./ха за Кампания 2020.

 

Източник: https://agri.bg/