Вижте някои от практиките, които бяха одобрени от Съвета на министрите

Министрите на земеделието приеха заключения относно въглеродното земеделие, въз основа на части от съобщението на Европейската комисията (ЕК) за „устойчиви въглеродни цикли“.

Гласувайте: Планирате ли да използвате по-малко химически торове тази година?

Те се отнасят до селското и горското стопанство, като целят да насърчат селскостопанските практики, които помагат за улавянето на въглерод от атмосферата и съхраняването му в почвата по устойчив начин.

Тези практики могат да включват засаждане на жив плет или дървета, отглеждане на бобови култури, използване на междинни и покривни култури, практикуване на консервационно земеделие и поддържане на торфища. А от страна на горското стопанство – залесяване.

В заключенията се уточнява какво очаква Съветът от рамката за сертифициране за отстраняване на въглерод. По нея ще последва законодателно предложение в края на тази година. То ще трябва да гарантира, че се придава икономическа стойност на практиките, които увеличават отстраняването и съхранението на въглерод, въз основа на научно доказано измерване.

Съветът призна ключовата роля, която земеделието и горското стопанство могат да играят в борбата срещу изменението на климата чрез усвояване на въглерод от атмосферата. Министрите също така признаха важността на предоставянето на финансова подкрепа, която предлага достатъчен стимул за земеделските стопани наред с Общата селскостопанска политика (ОСП), както от публични, така и от частни ресурси.

Министрите подкрепиха плана на Комисията да създаде експертна група от представители на земеделието и горското стопанство. Според тях една такава група ще бъде в добра позиция да оцени и вземе предвид съществуващите схеми за сертифициране на въглерод и да сподели примери за най-добри практики от целия ЕС.

Държавите членки също така подчертаха, че основната цел на селското стопанство на ЕС, както е посочено в договорите, е да гарантира продоволствена сигурност и че тази цел не трябва да бъде компрометирана.

Накрая, заключенията подчертават важността на отчитането на регионалните особености и избягването на всяка ненужна административна тежест при създаването на рамката за сертифициране, която трябва да бъде възможно най-проста и прозрачна.

Информационната кампания „ОСП работи за нас: Гледай напред“ се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Източник: https://agri.bg/