Вижте какви директни плащания предстоят и какви заявления се приемат през месеца

Месец април започва с шеги и продължава с важни плащания на фермерите, заложени в Индикативния график на ДФЗ. Престоят зелени и агроекологични плащания, за протеинови култури и памук.

Гласувайте: Планирате ли да използвате по-малко химически торове тази година?

Не пропускайте на кои дати да си проверите сметките за субсидии и в кои срокове да влезете при кандидатстване за държавни помощи. Не забравяйте, че вече може да приключвате заявлението си за Кампания 2022. Бъдете в очакване и на отварянето на прием по Ковид мярката.

 

Подпомагане за протеинови култури

До 10 април е планирано плащането по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК). За сравнение миналата година ДФЗ изплати 32 млн. лева на 16 081 производители на 1 април. За Кампания 2020 ставката беше увеличена на 259,22 лв./ха.

 

Зелени плащания

Между 10 и 20 април е планирано плащането по Схемата за зелени директни плащания (ЗДП). Миналата година парите дойдоха на 22 април, когато 54 650 земеделски стопани получиха общо 480 млн. лв. Ставката за подпомагане беше увеличена на 133,82 лв./ха за Кампания 2020.

 

Мярка 10

Между 1 и 20 април трябва да бъдат изчистени плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“. Оторизациите по направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Традиционни практики за сезонна паша – Пасторализъм“ бяха направени на 9 март. Тогава ДФЗ преведе близо 28 млн. лв. на 1 985 стопани.

 

Мярка 11

Между 15 април и 20 май ще се извършат оторизaции по мярка 11 „Биологично земеделие“. Миналата година това беше направено на 17 май. За Кампания 2020 ДФЗ преведе 42 млн. лв. на 3 345 земеделски биостопани.

 

Плащане за памук

Между 20 и 30 април е заложено Специалното плащане за култура – памук. Преди година на 27 април ДФЗ преведе близо 4 млн. лв. на 112 стопани за Кампания 2020.

 

De minimis за оранжерийни производители

До 11 април 2022 г. в областните дирекции на ДФЗ се приемат заявления за подпомагане по схемата de minimis за регистрираните земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция. Средствата ще бъдат изплатени до 29 април 2022 г. Общият бюджет е 3,5 млн. лв.

 

Мярка 14 за хуманно отношение

От 11 април до 13 май животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР. Подробните изисквания и наборът от документи са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярката.

 

Мярка 13 за необлагодетелствани райони

От 30 март се приемат заявления по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР за Кампания 2022. Условията за предоставяне на финансовата помощ по мярката са разписани в Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13. Земеделските стопани вече могат да приключват заявленията си в Общинските служби по земеделие.

 

Инвестиции в растениевъдството

До 8 април фермерите кандидатстват по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Бюджетът от 10 млн. лв. ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

 

Борба с вредителите по картофите

До 16 май ДФЗ приема заявленията по схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани за борба с неприятели по картофите от сем. Телени червеи. Бюджетът за тази година е 2 1600 000 лв. Документи се предоставят до 31 май, а помощта се очаква да бъде изплатена до 30 юни 2022 г.

 

Помощ срещу доматения миниращ молец

До 14 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът на помощта за 2022 г. е 500 хил. лв. Документи се представят до 31 октомври, а изплащането е до 16 декември.

 

Съфинансиране на застраховки

До 29 юли тече прием по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Утвърденият финансова ресурс за тази година е 3,5 млн. лв. Застрахователните полици се предоставят до 31 август 2022 г., а договорите с ДФЗ се сключват до 20 работни дни след това. Помощта се изплаща до 10 работни дни след сключването на договора с Фонда.

 

Сертифициране по стандарта GLOBAL G.A.P.

До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. 100 000 лв. е бюджетът по помощта за 2022 г. Кандидатите предоставят отчетните документи до 30 ноември, а срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни след това.

 

Източник: https://agri.bg/