Изборът на стратегия за инвестиции има ключово значение за бъдещия успех в кариерата на всеки инвеститор. Три от най-популярните стратегии сред инвеститорите са покупка на спада на пазара, покупка на покачването на пазара и следване на план с диверсифициран портфейл.

Докато на пазара трендовете идват и си отиват множество инвеститори се питат дали трябва да настройват своя портфейл, според тенденциите.

От сайта visualcapitalist.com са сравнили представянето на споменатите 3 инвестиционни стратегии чрез следните инвестиционни портфейли:

  • Покупка на спада. 100% от портфейла е инвестиран в най-лошо представящия се клас активи от предходната година.
  • Покупка на покачването. 100% от портфолиото е инвестирано в най-добре представящия се клас активи от предходната година.
  • Следване на план. Балансиран портфейл от 60% американски акции с голяма капитализация и 40% американски облигации с инвестиционен клас за цялата продължителност.

В това сравнение са взети предвид 13 класове активи – четири в широката категория акции, пет с фиксирана доходност и четири алтернативни инвестиции.

Акции Фиксирана доходност Алтернативни
Акции от САЩ с голяма капитализация Общински облигации от САЩ Злато
Акции от САЩ с малка капитализация Облигации инвестиционен клас от САЩ АДСИЦ
Акции от развити пазари Високодоходни облигации Хедж фондове
Акции от развиващи се пазари Облигации извън САЩ Суровини
Пари в брой

Всички портфейли започват с една и съща сума от $10 000 и представянето им стартира на 1 януари 2011 година.

Да купите спада, да купите покачването или да следвате план?

Как се движи стойността на портфейлите във времето?

Ето как стойностите на портфейлите биха се променили през последното десетилетие в края на всяка година:

Покупка на спада Покупка на покачването Следване на план
2011 $10 007 $10 893 $10 433
2012 $11 890 $12 076 $11 541
2013 $11 896 $12 421 $13 689
2014 $11 911 $13 137 $15 109
2015 $7 997 $13 509 $15 301
2016 $8 906 $14 674 $16 488
2017 $8 979 $16 616 $18 814
2018 $9 142 $14 368 $18 386
2019 $10 754 $14 685 $22 360
2020 $10 812 $17 387 $25 414

Покупка на спада

Портфейлът покупка на спада нараства рязко през 2012 година. Акциите на развиващите се пазари, най-лошо представящият се клас активи през 2011 се възстановиха през следващата година с годишна доходност от 19%.

За съжаление, портфолиото за покупка на спада отбеляза значителен спад през 2015 г. Глобалните суровини имаха най-лошата възвръщаемост две поредни години, връщайки -33% през 2014 и 2015 г.

В крайна сметка стойността на портфейла от покупка на спада приключи близо до мястото, където започна, с обща печалба от само $ 812.

Покупка на покачването

От друга страна, портфейлът покупка на покачването отбелязва най-лошото си годишно представяне през 2018 г. Акциите на развиващите се пазари върнаха впечатляващите 36% през 2017 година, но през следващата година отбелязаха загуби.

Портфейлът покупка на покачване имаше най-добрата си възвръщаемост през 2020 година, когато акциите с голяма капитализация от САЩ продължиха възходящото си изкачване спрямо предходната година. До края на 2020 портфолиото покупка на покачването отбеляза печалби от над 7 000 долара.

Следване на план

И накрая, балансираният портфейл следващ план претърпя малък спад през 2018, когато акциите в САЩ с голяма капитализация се понижиха. Въпреки това, той се покачи през следващите две години поради възстановяване на акциите с голяма капитализация в САЩ, които бяха най-ефективният клас активи през 2019 г.

В крайна сметка балансираното портфолио удвои първоначалната си стойност – най-доброто представяне от трите портфейла, които разглеждаме.

Риск и възвръщаемост

Разбира се, възвръщаемостта е само едната страна на уравнението. За да оценят правилно и трите стратегии, инвеститорите трябва да вземат предвид както риска, така и възвръщаемостта.

По-долу разглеждаме как рискът и възвръщаемостта са подредени за всеки портфейл през 10-годишния период:

Покупка на спада Покупка на покачването Следване на план
Кумулативна възвръщаемост 8% 74% 154%
Мин. годишна възвръщаемост -33% -14% -2%
Средна годишна възвръщаемост 1% 7% 11%
Макс. годишна възвръщаемост 19% 18% 22%
Стандартно отклонение 14% 9% 7%

Стратегията покупка на спада не само има най-ниска кумулативна възвръщаемост, но и има най-висок риск. Например, това портфолио претърпя най-големия спад за една година от -33% и имаше най-високото стандартно отклонение от 14%.

В средата се намира покупката на покачване, най-лошото представяне на портфейла бе -14% и имаше стандартно отклонение от 9%. Трябва да се отбележи, че средната му годишна възвръщаемост от 7% е много по-висока от тази на портфейла покупка на спада.

И накрая, портфолиото следващо план се представя добре на всички фронтове. В сравнение с другите два портфейла, то имаше най-висока кумулативна възвръщаемост и най-нисък риск. През 10-годишния период най-лошото му годишно представяне е спад от едва -2%.

Обобщение

Трябва да отбележим, че може да има други много променливи, които да повлияят на резултатите от тези стратегии като

  • Период от време: Има ли генерални пазарни условия? Например, американските акции с голяма капитализация имаха бичи пазар през по-голямата част от периода, който проучвахме, повишавайки възвръщаемостта на балансирания портфейл.
  • Видове активи: Портфейлът инвестира ли в цели класове активи или в конкретни компании?
  • Краткосрочни или средносрочни движения: Проследява ли портфейлът дневни спадове и покачвания, или годишни спадове и покачвания?

Въпреки това, въз основа на този набор от данни, стратегиите за покупка на спад и покупка на покачване исторически са имали по-ниска възвръщаемост и по-висок риск от балансиран портфейл.

Ако пазарът не се движи по начина, който инвеститорът предвижда, това може да доведе до големи спадове в портфейла. Тези стратегии също изискват повече усилия за проследяване на тези тенденции и може да доведе до по-високи такси от по-честа търговия.

Обратно, следването на балансиран портфейл исторически води до по-нисък риск и по-висока възвръщаемост.

Като се придържат към план, инвеститорите също са много по-склонни да се съобразят с това къде се намират в жизнения цикъл. Това означава, че техните инвестиционни решения съвпадат с техните ресурси, цели и толерантност към риска.

 

Топ 5 успешни стратегии за инвестиции на финансовите пазари

 

Източник: https://fxtrading.bg/

 

About Борис Петров  439 Articles
Казвам се Борис Петров, от София и съм собственик, и създател на сайта FXTrading.bg. Автор съм няколко стратегии за търговия на валутния пазар и редица публикации в сферата на техническия и фундаментален анализ. Сайтът е насочен към всеки с подчертан интерес към финансовите пазари като може да е от полза, както на начинаещите, така и на вече напреднали трейдъри и инвеститори.