НСИ ще съобщи какви са били цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността през септември

През тази седмица ще излязат поредните статистически данни, които ще дадат информация за развитието на българското стопанство – за икономиката и финансите на държавата.

В понеделник (25 октомври) Българската народна банка ще публикува данни за  паричната статистика през септември.

Във вторник (26 октомври) няма обявени събития.

В сряда (27 октомври) централната банка ще даде данни за лихвената статистика през септември.

От Националния статистически институт ще разберем колко са пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България през септември.

В четвъртък (28 октомври) БНБ ще ни информира какъв е  брутният външен дълг през август.

От НСИ ще научим какви са бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите през октомври.

В петък (29 октомври) централната банка ще разкрие данни за банковата система през септември.

Статистиката ще информира за цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността през септември.

В последния работен ден на тази седмица НСИ ще обяви какви са производството и доставките на енергийни продукти през август.

НСИ ще публикува годишните данни за миналата година за данъци и социални осигуровки за „Държавно управление“, финансови сметки, както и предварителни данни  за 2020 г. за научноизследователска и развойна дейност (НИРД).

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Десислава Попова
Източник: https://www.investor.bg/