Дружеството иска да изкупи до 23 690 662 броя акции, или малко над 22% от капитала на холдинга

“Буллс“ АД увеличава цената за търговото предложение към акционерите на „Индустриален Холдинг България“ с 0,09 лева до 1,99 лева, вижда се от актуализираното предложение на дружеството, публикувано чрез Бюлетин Investor.

„Буллс“ отправи търгово предложение към останалите акционери в холдинга в средата на август при цена от 1,9 лева на акция. Дружеството иска да изкупи до 23 690 662 броя акции, или малко над 22% от капитала на „Индустриален Холдинг България”, от останалите акционери.

Предложителят контролира над 68% от акциите в „Индустриален Холдинг България“ и повече от 75% от гласовете заради обратно изкупени акции. Пряко компанията притежава 56,319% от акциите, но има споразумение за обща политика с други три акционера – „ДЗХ“ АД, което притежава 8,992% от холдинга, „Сток турс“ АД с 1,798% и „Туинсан“ ЕООД с 0,931%.

Комисията за финансов надзор (КФН) наложи временна забрана на предложението с цена от 1,9 лева за акция на заседанието си на 9 септември, което налага предложителят да повиши цената.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Десислава Попова
Източник: https://www.investor.bg/