ДФЗ изплати 7 856 533,18 млн. лева на 578 земеделски стопани Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) […]