Необходими са промени в закони, но властта има воля за това Темата за агрофотоволтаиците е важна за много стопанства. Те […]
Вече има примери за успешното им прилагане в овощни градини, лозя и насаждения с ягоди и малини Агроволтаиците съчетават използването […]