Инвеститорите на чуждестранна валута пренасочват все повече от своите извънборсови (OTC) сделки с деривати към подобни продукти на борсите, за […]