За директните плащания – 409,38 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г. Министерският съвет одобри годишните разчети на сметката […]
Мониторинг на площ Мониторинговите проверки, извършени от фонд „Земеделие” на заявените площи по време на Кампанията за директни плащания 2023 […]
Фонд „Земеделие” От фонд „Земеделие” съобщиха днес, че са преведени 42,3 млн. лева (42 306 595 лв.) по помощта de […]
Важно за фермерите! От фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са разработили видео указания точно как да чертаете и да заявявате площи и […]
Приемите по подмярка 4.1 и 4.2 за инвестиране в селските стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са […]