Превенцията винаги е пд-добра от лекуването Фитофтората е болест, която се причинява от род гъбоподобни протисти със същото име – […]