Очакванията на Министерството на финансите за дефицит от 690 млн. лева по Консолидираната фискална програма (КФП) в края на март […]