Ако Европа промени отношението си към дефицитните разходи, което изглежда възможно, тогава европейските акции ще бъдат естествен бенефициент През 1999 […]