Дори при отсъствие на геополитически и икономически катаклизми, ролята на долара като световна резервна валута вероятно ще отслабне в бъдеще. […]
Кризата в Украйна и нарастващата инфлация в цял свят сега се превърнаха в най-сериозните заплахи пред световната финансова система. Това […]