През 2023 г. имаше редица сътресения и изненади на финансовите пазари – от напрежение в световната банкова система до циклични […]
Във времена на висока неопределеност на финансовите пазари, да се „залага“ на дълговата криза е почти невъзможно, а главното е, […]