Потенциалът на фотоволтаичните централи вече е видим за все по-голяма голяма част от българските предприемачи. Те осъзнават, че енергията, генерирана […]