Една от причините за това вероятно е напускането на директора, който съблюдаваше проекта Google се отказа от плана си да […]