Инвестиционните посредници са оптимистични за дейността си до края на годината. Това се подкрепя и от постигнатото през ноември. Тогава […]