ДФ ”Земеделие” преведе 9 738 587 лв. по сметките на 46 424 кандидати. Това е окончателната оторизация по интервенцията „Допълнително […]