Земеделските стопанства в България са 132 742 с 4 564 152 ха използвана земеделска площ и 1 026 174 животински […]
Какво се случва с българското животновъдство? Какво се случва? В очакване сме да започне изкупуване на зърно за попълване на […]