Американските кредитополучатели масово се оттеглят от втория най-голям клас ESG дълг в света. Американските кредитополучатели масово се оттеглят от втория […]
Независимо дали става дума за забавяне или рецесия, портфейлите се нуждаят от пренастройване и относително висока експозиция към някои от […]
Проект предлага устойчив мониторинг на процесите Управление на почвата и въздействието върху подземните води в селското стопанство за устойчиво интензифициране […]