Самите ние трябва да се стремим да имаме рентабилни стопанства със засилена пазарна ориентация, призовава председателят на БКМЖ „Поредната трудна […]