Вече и 6 месеца е прекалено дълъг срок, който променя и усложнява реализирането на проектите, смятат от МИГ Стамболово – […]