Според общоприето хващане провалът е просто липса на успех. Успехът е крайната цел и провалът, грешките и грешните изчисления трябва […]