Значително по-ниските цени на газа в Европа правят все по-лесно и по-евтино рестартирането и увеличаването на производството на амоняк Торовете […]