Как се гарантира връщането на земеделския статут на поземлени имоти с отпаднало урбанизиране? Много земеделски земи продължават да фигурират като […]