До 3% от заявленията на стопаните за директни плащания могат да се отделят в нов инструмент за директна помощ През […]