Крайният срок за допълнителния прием на заявления е до 31 януари 2024 г., включително Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ […]