За спешна среща с ръководството на МЗм настояват представителите на сектор „Плодове” Убедени сме, че бюджетът, предвиден от ръководството на […]
Представеният бюджет по схемата не ни удовлетворява, никой не го е обсъдил с нас, той е безполезен, заявява Живка Гроздева […]