На Съвета по земеделие, ще акцентираме върху скъпите фуражи и увеличените разходи за производство, реши МС Правителството одобри позицията на […]