38 инвестиционни предложения (2% от всички подадени) са оттеглени по молба на самите кандидати До последен етап на разглеждане – […]