Помощта може да е от максимум 560 000 лева на стопанин Европейската комисия одобри българска схема в размер на приблизително 86,9 […]
Утвърдената ставка е 120 лв./дка 1 956 тютюнопроизводители получиха над 2,5 млн. лева по de minimis. С помощта се компенсират […]