През 2023 г. имаше редица сътресения и изненади на финансовите пазари – от напрежение в световната банкова система до циклични […]