По време на криза инвеститорите активно купуват благородни метали, тъй като тези инвестиционни инструменти представляват конкретна стока. Вероятността стойността на […]