Община Генерал Тошево пуска ниви за 5 и 10-годишно стопанисване Със земя от общинския поземлен фонд община Генерал Тошево излиза на публичен […]